Facturering
Infomedics is een factureringsbureau dat onze facturering verzorgt. Vanaf 1 oktober 2019 innen zij voor ons het door uw verzekering te vergoeden bedrag rechtsreeks bij uw verzekering. Voor bedragen die niet door uw verzekering worden vergoed krijgt u van Infomedics een aparte rekening met acceptgiro. Deze dient u zelf aan Infomedics te betalen.

Verzekerings gegevens:
Voor directe vergoeding door uw ziektekostenverzerzekeraar aan Infomedics hebben wij uw actuele verzekeringsgegevens nodig. Geef ons daarom direct uw wijzigingen door, zodat wij deze in ons systeem kunnen doorvoeren. Zo verkomt u dat u alsnog een rekening van Infomedics thuis krijgt. Wijzigingen ontvangen wij het liefst schrifteljk of per e-mail op info@dental220.nl.

 

Betaling van uw nota:
Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de notadatum op de rekening van Infomedics te zijn overgemaakt. Het is belangrijk dat u zich aan de betalingstermijn van 30 dagen houdt, omdat Infomedics wettelijk gerechtigd is bij de overschrijding van de betalingstermijn aan te manen en rente- en incassokosten in rekening te brengen. Mocht u om wat voor een reden dan ook niet in staat zijn uw nota binnen 30 dagen te betalen, neemt u dan altijd even contact op met Infomedics. U kunt eventueel een betalingsregeling met hen treffen. Mocht uw nota niet vregoed zijn door verzekering dan raden wij u aan contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij zodat u de nota wellicht zelf bij hen kan declaren. Dit doet u doormiddel van een declaratieformulier van uw verzekering.

Voor eventuele betalingsregelingen dient u contact met Infomedics opnemen.Zodra de nota door hen in behandeling is genomen gaan zij over de afhandeling hiervan.
Mocht door een betalingsachterstand door Infomedics geblokkeerd worden, dan kunnen wij geen facturen meer voor u indienen. Indien U toch bij ons behandeld willen worden, dan zult u direct na de behandeling bij ons aan de balie uw factuur moeten betalen. Dit kan per pin of cash.
Zodra uw betalingsachterstand is weggewerkt bij Infomedics kunnen uw facturen weer via hen afgehandeld worden.