22nd apr

2020

Open voor reguliere zorg per 28/4

*for english, see below*

 

Beste cliënten van Dental220,

 

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de situatie rondom tandartsafspraken en het corona virus.

Vanaf 28 april 2020 vindt er een wijziging plaatst in het beleid en mogen wij onze reguliere zorg in aangepaste vorm hervatten.

Wat betekent dit voor u:

Vanaf woensdag 28 april hervatten wij de reguliere behandelingen bij gezonde mensen.

Wanneer mag u NIET komen?

 • Bij de volgende symptomen: koorts (>38gr), keelpijn, benauwdheid, verkoudheid, hoesten (ook bij hooikoorts) of als uw huisgenoten deze symptomen hebben.
 • Als u of een van uw huisgenoten/familie positief getest is op Covid-19, als u weet dat in contact geweest bent met iemand die besmet is met Covid-19 of als u minder dan 2 weken genezen bent van Covid-19
 • Als u in thuisisolatie bent
 • Als u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking woont.

Aangepaste huisregels tijdens Corona:

 • Wij blijven 1,5m afstand houden en geven geen hand. Houdt u ook 1,5m afstand van de balie en in de wachtkamer.
 • Bij binnenkomst en bij vertrek vragen wij u wij handen te desinfecteren met de handalcohol op de tafel voor de balie.
 • Komt u aub ALLEEN, tenzij u echt begeleiding nodig heeft. Laat uw familie, kinderen etc dus thuis. Wij doen bij voorkeur ook tijdelijk geen gezinsafspraken. Kunt u de afspraak echt niet opsplitsen dan laten wij alleen 1 ouder met kind toe in de behandelkamer.
 • Komt u aub ook niet te vroeg voor uw afspraak om gebrek aan ruimte in de wachtkamer te voorkomen.
 • Raakt u aub zo min mogelijk oppervlakken aan in de praktijk dit voorkomt dat wij de gehele praktijk na uw bezoek moeten desinfecteren.
 • Uw behandeling kan iets anders verlopen dan dat u van ons gewend bent. Dit is in verband met de aangescherpte hygiëne maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.
 • Wij verstrekken bij voorkeur facturen, recepten en verwijzingen via de mail. Zorg dat uw juiste email adres bij ons bekend is.
 • Er wordt ruimer de tijd genomen voor uw afspraak en na elk bezoek wordt de gehele behandelruimte gedesinfecteerd. Dit kost tijd en hierdoor kan het schema vertraging oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mocht u zich ondanks deze maatregelen niet comfortabel voelen bij uw afspraak dan staat het u vrij deze te verzetten naar een andere tijdstip. Doet u dit aub tijdig zodat wij anderen kunnen helpen binnen de beperkte capaciteit.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Team Dental220

 

 Dear Dental220 client,

 

With this email we would like to update you about your dentist appointment during the corona virus outbreak.

From the 22nd of april we wille be allowed to resume regular dental care in customized manner.

What does this mean for you?

From the 22nd of april we will be resuming  regular dental care for healthy individuals.

When are you NOT allowed to visit us?

 • If you have the following symptoms: fever (>38 C), sore throat, shortness of breath, symptoms if a cold, coughing (also hayfever)
 • If you or any member of your household has tested positive for Covid-19. If you have been in contact with someone infected with Covid-19 in the last 2 weeks or if you have recovered from Covid-19 less than 2 weeks.
 • If you have to isolate becaue of Covid_19
 • If you live a care home of a facility fo the mentally impaired.

House rules during Covid-19

 • Please keep 1,5m distance from our personnel and eachother. Please also keep your distance from our front desk
 • We will not shake your hand
 • Upon entry and exit of the practice we ask you to desinfect your hands with the hand desinfectant near the front desk.
 • Please come ALONE, unless you need assistance. Please refrain from bringing friends or family members. We also currently don’t take family appointments. If you cannot split up the appointments for your family, we will only allow 1 child and 1 parent in the treatment room.
 • Please touch as little surfaces in the practice, this will help us keep a clean and healthy environment.
 • Do not come more than 5 minutes early for your appoinment to avoid an overcrowded waitingroom.
 • Your treatment might be a little different than you are used to. Protocols have been adjusted to prevent the spread of Covid-19.
 • During this time we prefer sending your bills, presciptions and referrals by email. Please make sure we have your correct information.
 • We take great care in cleaning and desinfecting our rooms after treatment. This takes time and might cause delays in the schedule. We kindly ask for your patience.

 

Eventhough we take great care in keeping everybody safe and healthy, we understand you might feel uncomfortable coming in for treatment. Feel free to reschedule your appointment to a later date.

 

Team Dental220

 

Share This :

No comments so far!

Leave a Comment

Your email address will not be published.