Tarieven

Wij hanteren de standaard tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa).
Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld en kunnen wij niet van afwijken.

Voor verder informatie omtrent de tarieven verwijzen wij naar het tarievenboekje van onze beroepsvereniging.

Het tarievenboekje van ANT

Ga naar online tarievenboekje